wrz 172015
 

Odpowiadając na zainteresowanie wielu osób, chcielibysmy pokazać Państwu konkretne powody, dla których bardzo krytycznie wyrażamy się na temat wyników pomiarów uzyskiwanych za pomocą urządzenia KS-700, znanego w prasie oraz telewizji pod nazwą „georadar”.

Na stronie internetowej producenta KS-700 podano bardzo skąpe informacje, co do charakterystyki tego urządzenia. Poniżej kopia (zrzut ekranu) charakterystyki KS-700:

KS700_TechnicalData

Wymiary urządzenia są bardzo małe, jedyne 44.5 cm x 33.4 cm, wysokość (bez rączki do trzymania) – 12.0 cm. Zasilanie 12V, masa 5.1 kg. Najważniejsze parametry to tzw. „sampling time” czyli czas próbkowania 20 ns – 100 ns (nanosekundy). Producent podaje także „real-time sampling” – próbkowanie w trybie czasu rzeczywistego, jest ono podane w Hz (układ SI, 1/s) i wynosi 1.25kHz – 50MHz. Po przeliczeniu częstotliwości (Hz)  na czas (s) okazuje się, że 50MHz daje impuls 20ns ale 1.25 kHz czyli 1250 Hz daje już impuls UWAGA 0.0008 s czyli 0.8 ms (milisekunda).

KS700_TechnicalData_comments

Producent podaje także dodatkowy parametr „Max. sampling” czyli maksymalną częstotliwość próbkowania, wynosi ona 1 GHz… co daje impuls o czasie 1 ns!!!. Jak widać, podana charakterystyka jest niezwykle uboga jak na tak skomplikowane urządzenie, a podane wartości oraz zakresy częstotliwości próbkowania wskazują, że urządzenie ma niesamowite właściwości. Jest to prawdziwy kombajn w małym pudełku ;-), który generuje impulsy od 1ns do 0.8ms!!! Co ciekawe, urządzenie KS-700 posiada (według informacji na stronie producenta) wewnątrz tylko jedną antenę! Wracając do rzeczywistości z otchłani science fiction, klasyczne georadary pracują zazwyczaj z zestawem anten, każda o odpowiedniej częstotliwości. Zasada jest tu dość prosta, im niższa częstotliwość anteny, tym większy zasięg ale niestety mniejsza rozdzielczość. Producent urządzenia KS-700 podaje, że maksymalny zasięg jego urządzenia to 30m w wapieniu (skała osadowa). Z charakterystyki urządzenia KS-700 wynika, że operuje ono w zakresie 50MHz. Antena, która operuje w takim zakresie częstotliwości, aby była skuteczna, MUSI mieć spore gabaryty (przykłady takich anten używanych w georadarach Mala, Python3GPR)… fizyki nie da się oszukać. Tymczasem w urządzeniu KS-700 wszystko mieści się w pudełku 44.5 cm x 33.4 cm…

No i na koniec, najważniejsze, sposób pomiarów za pomocą urządzenia KS-700. Na filmie na stronie producenta KS-700 oraz w programie „Po prostu” Tomasza Sekielskiego, widać bardzo dobrze jak przeprowadzony jest pomiar za pomocą KS-700. Jest to siatka punktowych pomiarów, która później jest zamieniana na piękny obrazek 3D. Schemat takiego pomiaru jest przedstawiony na poniższym obrazku, gdzie czerwone punkty oznaczają miejsce pomiaru (fala z urządzenia „wchodzi” prostopadle do powierzchni gruntu, odbija się i wraca do urządzenia).

empty_grid

Pomiar jest wykonywany punktowo co 1-2m, więc wynikiem jest jedynie zbiór punktów a nie cała powierzchnia! Jak zatem powstaje obraz 3D? Z matematyki wiadomo, że dwa punkty w przestrzeni można połączyć na nieskończenie wiele sposobów. Na przykład tak:

grid_lines

Nie jest to jednak jedyny sposób, ponieważ interpolacja (tak to się nazywa w matematyce) może być wykonana niemal na życzenie osoby, która analizuje wyniki. Producent zaleca tu stosowanie programu Voxler, który pozwala na niemal nieograniczone sposoby wizualizacji danych. Oznacza to nic innego, że powstały obraz 3D jest wynikiem kreatywności osoby, która dokonuje wizualizacji czyli w tym przypadku tej samej osoby, która dokonuje pomiaru. Wynik jest więc niejako na zamówienie. To jest właśnie tajemnica, dlaczego padły słynne słowa „Widziałem platformy, działa, na pewno jest to pociąg pancerny” 😉

empty_grid_own_tank

A może Rosjanie zostawili tutaj swój pociąg pancerny? „Widziałem rosyjskie czołgi, na pewno KW-2…”

grid_Kw2tanks

Udostępnij
Translate »