Korzenie DTH

 

Nasze doświadczenia z legalizacją działań terenowych sięgają połowy lat 90., kiedy to mieliśmy okazję współtworzyć Dolnośląskie Towarzystwo Eksploracyjne (DTE). Poniżej przedstawiamy zdjęcie pierwszej strony oryginalnego statutu DTE, który dziś, po prawie 20 latach, przypomina nam o trudnych początkach legalnej eksploracji w Polsce.

Wspominając odległą przeszłość, nie możemy pominąć naszego udziału w pracach eksploracyjnych w ramach nieistniejącej od wielu lat Sowiogórskiej Grupie Poszukiwawczej KRET kierowanej przez Mariusza Aniszewskiego (proszę nie mylić z istniejącą dziś grupą o prawie takiej samej nazwie a mianowicie SGP z Walimia, która organizuje cykliczne zloty eksploratorów oraz popularyzuje wiedzę na temat Riese). Wiele godzin ciężkiej pracy w terenie, w czasach, kiedy nie było internetu i telefonów komórkowych, pozwoliły na wyjaśnienie kilku tajemnic projektu Riese w Górach Sowich. Do dnia dzisiejszego, wyniki naszych prac są wielokrotnie cytowane i traktowane jako baza do budowania własnych hipotez oraz nowych działań. Dziś, posiadając dostęp do różnych dokumentów źródłowych, spoglądamy na nasze działania w ramach KRET w sposób bardziej krytyczny… wiele rzeczy można było wykonać inaczej, mając obecną wiedzę oraz kontakty. Mimo tego, zaryzykujemy stwierdzenie, że prowadząc szeroko zakrojone prace terenowe w Górach Sowich (udokumentowana eksploracja obiektów Riese), przyczyniliśmy się do popularyzacji Dolnego Śląska jako jednego z najbardziej tajemniczych zakątków Polski. Dziś obiekty Riese jak Osówka oraz Książ stały się kluczowym elementem ogólnopolskich akcji promujących ten region…

Doświadczenia z lat młodzieńczych oraz współpraca z wieloma ciekawymi ludźmi zaowocowały stworzeniem własnej struktury organizacyjnej, która po okresie kilku lat przekształciła się w Dolnośląskie Towarzystwo Historyczne. Tworząc statut DTH staraliśmy się możliwie jak najlepiej ująć cele naszych działań oraz zasady, którymi się kierujemy.

Udostępnij
Translate »