kwi 282018
 

Korzystając z zaproszenia otrzymanego od przedstawiciela Komitetu Organizacyjnego – Pana dra hab. Macieja Karczewskiego mieliśmy możliwość uczestnictwa w międzynarodowej wielodyscyplinarnej konferencji poświęconej archeologii obszarów leśnych, która odbyła się w Białowieży. Organizatorami konferencji było kilka instytucji, które zajmują się badaniem oraz ochroną dziedzictwa narodowego, między innymi, Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki Uniwersytetu Gdańskiego,  Pracownia Archeologii Nieodległej Przeszłości Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.

Tematem konferencji była szeroko pojęta archeologia obszarów leśnych, wykłady dotyczyły zarówno czasów prehistorycznych (badania kurhanów z epoki brązu w Smoszewie w Wielkopolsce) jak i bardzo nieodległych, czego przykładem była prelekcja o pozostałościach rakiet V2 na byłym poligonie. Wykładem, który szczególnie nas zainteresował był opis badań prowadzonych na terenie Twierdzy Ossowiec z czasów I wojny światowej z wykorzystaniem techniki LIDAR. Różnorodność tematyczna dała możliwość porównania technik badawczych a także była zaczynem do interesujących dyskusji. W trakcie konferencji zaprezentowano także różne techniki badawcze, od standardowych po analizę zdjęć lotniczych czy wspomniany wcześniej LIDAR.

Podczas konferencji mieliśmy możliwość uczestnictwa w panelach dyskusyjnych. Najwięcej emocji wzbudziła kwestia współpracy pomiędzy środowiskiem archeologów a szeroko pojętym środowiskiem eksploratorów. Jako Dolnośląskie Towarzystwo Historyczne podkreślaliśmy jak ważna jest współpraca stowarzyszeń NGO ze światem naukowym. Podawaliśmy przykłady takiej współpracy i jej wymiernych efektów, nie omieszkaliśmy także wspomnieć o problemach, których także doświadczyliśmy. Dyskusja była bardzo emocjonująca, niektórzy twardo obstawali przy swoich, czasami skrajnych, stanowiskach.

Uważamy, że takie spotkania a co za tym idzie możliwość dyskusji i wysłuchania stanowisk różnych stron są jedyną drogą do efektywnej współpracy i zmiany obecnej sytuacji. Nie spodziewajmy się jednak, że wszystkie bariery i problemy znikną w krótkim czasie. Przed nami wszystkimi jeszcze długa droga…

Udostępnij
Translate »