lis 092018
 

Ze względu na charakter naszej działalności statutowej oraz posiadane przez nas materiały archiwalne, wiosną 2018 roku, rozpoczęliśmy współpracę z Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Naszym wspólnym celem są badania dotyczące podobozów niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego istniejącego w latach 1940–1945, nieopodal miejscowości Rogoźnica (wcześniej Groß-Rosen). Nasze pierwsze formalne spotkanie było uwieńczeniem wcześniejszych relacji z pracownikami działu naukowo-badawczego muzeum i dotyczyło posiadanych przez nas informacji na temat miejscowości Niemcza. Przebiegło w miłej atmosferze, choć z racji obustronnego pozyskania nowych informacji było bardzo intensywne, rokując tym samym nadzieję na dalszą współpracę.
Już w listopadzie spotkaliśmy się po raz kolejny, tym razem w celu omówienia posiadanych przez nas zdjęć lotniczych z okresu II wojny światowej dla terenów, gdzie zlokalizowane zostały filie obozu macierzystego Gross-Rosen. Omówiliśmy między innymi wyniki badań dla miejscowości Kamienna Góra wsparte foto-interpretacją, a także przekazaliśmy informacje z dotychczasowych wizji lokalnych z udziałem świadków historii oraz omówiliśmy wyniki kwerend historycznych, które do tej pory udało nam się przeprowadzić.
Punktem koronnym spotkania było dopięcie szczegółów umowy pisemnej o przyszłej współpracy pomiędzy Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy i Dolnośląskim Towarzystwem Historycznym, to na jej podstawie, w niedalekiej przyszłości, będziemy wspólnie realizować projekty badawcze, o czym dowiecie się z następnych wpisów.

Udostępnij
Translate »