wrz 142018
 

Działając na podstawie umowy dzierżawy oraz w oparciu o fakty uzyskane w wyniku wykonanej kwerendy historycznej, przeprowadziliśmy inwentaryzację obiektów po górniczych znajdujących się na terenie zarządzanym przez Okręg Sudecki Polskiego Związku Działkowców. Przy okazji przeprowadzonej akcji odkryte zostało stanowisko zasiedlone przez nietoperze. Zwróciliśmy się w tej sprawie o pomoc do Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, które wykonało ekspertyzę w tym zakresie. Chcielibyśmy w szczególności podziękować Panu Prezesowi – Rafałowi Szkudlarkowi, który dokonał fachowej identyfikacji nietoperzy, którymi okazały się być gacki brunatne. Na podstawie posiadanych przez nas materiałów archiwalnych, przygotowaliśmy tablicę informacyjną upamiętniającą to miejsce, wraz z informacją o zamieszkujących ten teren nietoperzach. Chcemy także podziękować naszemu sponsorowi – Wałbrzyskim Zakładom Koksowniczym „Victoria” S.A., który partycypował w kosztach wykonania tablicy informacyjnej.

P.S. Powyższy temat okazał się na tyle ciekawy, że postanowiliśmy go opisać szerzej w ogólnopolskiej prasie o tematyce historycznej. Stąd brak szczegółów oraz foto reportażu. Wpis zostanie uzupełniony po publikacji w prasie, o czym na pewno Was poinformujemy.

Udostępnij
Translate »