2010 – 2019 © DTH Dolnośląskie Towarzystwo Historyczne