2010 – 2018 © DTH Dolnośląskie Towarzystwo Historyczne

Galeria „Historia pewnego motocykla…”

 
Przeczytaj w Kalendarium (część I, część II)