2010 – 2020 © DTH Dolnośląskie Towarzystwo Historyczne

Lip 192015
 

Muzeum Narodowe

Prace badawcze w postaci badań georadarowych oraz odwiertów na terenie Pracowni Konserwacji Sztuki Użytkowej i Militariów były kontynuacją naszych wcześniejszych badań przeprowadzonych w lutym 2015. Połączenie badań bezinwazyjnych oraz inwazyjnych pozwala na praktyczne i namacalne sprawdzenie hipotezy, jaką jest pomiar bezinwazyjny za pomocą georadaru.

IMG_0572

Nigdy nie ma bowiem gwarancji, że analiza wykonanego pomiaru georadarowego jest przeprowadzona prawidłowo. Mówiąc trochę nieskromnie, nam się udało! Hipoteza postawiona na skutek badań bezinwazyjnych została w pełni potwierdzona poprzez wykonane odwierty w posadzce budynku. Niestety, ze względu na charakter prac, nie możemy ujawnić czego dokładnie dotyczyły badania oraz odwierty. Dla nas najważniejsze jest, że zaufała nam tak prestiżowa instytucja, jaką jest Muzeum Narodowe w Poznaniu. Opracowana przez nas ekspertyza badawcza została wykonana w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, zaś wypracowany zysk zostanie w całości przeznaczony na nasze cele statutowe, zgodnie ze statutem naszego stowarzyszenia.

Udostępnij
Share