2010 – 2018 © DTH Dolnośląskie Towarzystwo Historyczne